Tréneri

Bruce Boudreau – Hlavný tréner

John Anderson – Asistent trénera

Bob Mason – Tréner brankárov

Sean Skahan – Silový a kondičný tréner

Scott Stevens – Asistent trénera

Darby Hendrickson – Asistent trénera

Jonas Plumb – Video tréner